Vertrouwenspersoon / budgetcoaching

Naast het zijn van bedrijfsjurist kun je mij ook inhuren als extern Vertrouwenspersoon of als Budgetcoach voor je bedrijf.

Steeds meer bedrijven krijgen te maken met problemen op het gebied van sociale veiligheid en schuldenproblematiek. In de afgelopen twee jaren zijn medewerkers steeds meer in een isolement geraakt en het kantoor ontwend. Daarnaast brengt de economische situatie met zich mee dat medewerkers steeds meer te kampen krijgen met financieel moeilijke situaties.

Sociale veiligheid is essentieel om een organisatie goed te laten functioneren en de kwaliteit van dienstverlening hoog te houden. Het is dan ook een cruciaal onderdeel van een organisatie en raakt zowel bestuurder als medewerkers. Een sociaal veilige werkomgeving gaat over:

 • respectvol met elkaar omgaan
 • elkaar in waarde laten
 • communiceren op een prettige manier
 • inzet van medewerkers op niveau
 • waardering
 • problemen kunnen bespreekbaar gemaakt worden

Kortom: het gaat om een goede vertrouwensrelatie op de werkvloer. Een veilig werkklimaat. Sociale veiligheid vraagt om goed werkgeverschap.

Daarnaast gaat sociale veiligheid ook over integer werken. Integer houdt in werken op een manier dat men het goede doet en goed gedrag vertoont. Maar ook goed gedrag stimuleren binnen een organisatie.

Wat kun je van DSG Legal verwachten? DSG Legal biedt een aantal trajecten aan om een stap in de richting van een vitale organisatie te zetten.

 • De inzet van een extern vertrouwenspersoon
 • Budgetcoaching

Traject vertrouwenspersoon

Op grond van de Arbowet is een werkgever verplicht om de toegang tot een vertrouwenspersoon te verzorgen binnen de organisatie. Voor kleine organisaties kan dit in de kosten oplopen als je daarvoor iemand moet inhuren, dan wel een deel van zijn of haar functie moet uitroosteren.

Dus kies je voor een Extern Vertrouwenspersoon.

Vanwege mijn ervaring binnen managementfuncties en het aansturen van teams binnen diverse dynamieken van organisaties kan ik groepsprocessen en gedag herkennen. De opleiding Hoger Management, waarvan de personele functie en vitale organisaties onderdeel van uitmaken biedt mij een goede basis qua opleiding. Daarnaast beschik ik over goede sociale vaardigheden en over voldoende levenservaring. Maar ook mijn kwaliteiten op het gebied van het omgaan met weerstand, gevoeligheden herkennen in een organisatie, het herkennen van machtsverhoudingen, inlevingsvermogen neem ik mee. Bovendien wordt ik ervaren als een prettig gesprekspartner die een luisterend oor kan bieden en makkelijk toegankelijk is.

Wat levert het je op als resultaat:

 • Bevlogen medewerkers
 • Een bedrijfscultuur gebaseerd op wederzijds vertrouwen
 • Loyaliteit en inzet
 • Een prettig werkklimaat
 • Open en eerlijke cultuur
 • Minder ziekteverzuim

Hoe werkt het?

Samen maken we afspraken die het beste bij jouw bedrijf passen.
Wil je een aantal uren vooraf inhuren, dat kan natuurlijk. Ook bestaat de mogelijkheid om op basis van besteedde uren te werken.

Gesprekken kunnen zowel online worden gehouden als op locatie. Zo kan het gesprek worden gevoerd op de datum, tijd en plaats die het meest schikt.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Laten we samen kennis maken en nagaan wat ik voor je kan betekenen.

Budgetcoaching

Steeds vaker hebben organisaties hebben te maken met ziekteverzuim en fraude of diefstal door werknemers. Ook hebben veel Nederlandse werknemers te maken met loonbeslag. Meestal ligt de oorzaak hiervan bij financiële problemen en schuldenproblematiek. Met behulp van een budgetcoach worden financiële problemen bespreekbaar gemaakt en kunnen werkgever en werknemer samen werken aan een oplossing.

Belangrijk is om de signalen te herkennen.

 • De werknemer presteert minder.
 • Is minder geconcentreerd en functioneert minder.
 • Hij/zij is vaker ziek.
 • Werknemer wil regelmatig meer uren werken.
 • Hij/zij vertoont ongebruikelijk gedrag (somber, gestrest, doet niet mee met sociale activiteiten, is afgezonderd).

Voorkomen is beter dan genezen. DSG Legal kan je hierbij helpen. Een budgetcoach levert je snel resultaat op en een goede stap naar een vitale organisatie. Aan de hand van persoonlijke praktische adviezen wordt gezorgd dat de medewerker op een zelfstandige manier inzicht en grip krijgt op zijn financiële situatie.

Vanwege mijn opleiding Wet financieel toezicht, basis en vermogen waarvan financiële planning een onderdeel was kan ik werknemers helpen om op een eenvoudige manier inzicht te krijgen in hun financiële situatie. Als eerste wordt er een inventarisatie gemaakt waarbij gekeken wordt naar de huidige situatie en ontwikkelingen die gaan komen. Daarna wordt een plan van aanpak opgesteld.

Stappenplan:

 • Persoonlijke kennismaking
 • Financieel spreekuur online of op locatie
 • Papieren ordenen
 • Verschillende vervolg trajecten.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem contact met mij op, dan spreken we samen verder wat ik voor je kan betekenen.