Ondernemers

Arbeidsrecht

Veel standaard arbeidsovereenkomsten zijn niet op jouw bedrijfsvoering geschreven, en leveren geen maatwerk. Daarom bieden deze contracten vaak onvoldoende dekking voor je onderneming. Een helder, volledig en actueel arbeidscontract is dan ook de goede basis om onnodige conflicten te vermijden. Omdat binnen het arbeidsrecht er vele (snel opvolgende) ontwikkelingen gaande zijn is het aan te bevelen om arbeids-overeenkomsten met enig regelmaat te laten controleren. Daarvoor kun je bij DSG Legal terecht.

Aansprakelijkheid

Het niet (tijdig of onjuist) nakomen van afspraken uit een overeenkomst wordt geduid met de term wanprestatie. De wanprestatie moet wel aan de andere partij kunnen worden toegerekend (schuld). Een van de mogelijkheid die ter beschikking staat is om nakoming van de overeenkomst te vorderen. Daarvoor is vaak eerst een ingebrekestelling nodig. DSG Legal kan zowel schuldeisers als schuldenaren bijstaan in een procedure en de schade verhalen op de tegenpartij, maar ook je in een procedure bijstaan tegen een schadeclaim.

Ondernemingsrecht

DSG Legal kan voor jou overeenkomsten en contracten opstellen. Maar ook de algemene voorwaarden van je bedrijf opstellen of controleren. DSG Legal zorgt ervoor dat je beschermt bent tegen onvoorziene risico’s, waarvan je het bestaan niet eens wist. Ondernemen met zo min mogelijk risico. Je kunt DSG Legal ook vragen om bij onderhandelingen aanwezig te zijn dan te adviseren over het meest gunstige in de onderhandeling met een mogelijk zakenpartner.

Intellectueel eigendom

Je wilt je bedrijf en producten beschermt hebben. Bepaalde methoden, uitvindingen wil je vastleggen voordat de concurrent er een inbreuk op maakt. DSG Legal kan je adviseren in de voorfase voordat jouw merk, handelsnaam of methode geregistreerd wordt en een controle uitvoeren op de vereisten criteria waaraan een registratie dient te voldoen. Zo heeft u meer zekerheid dat uw registratie wordt goedgekeurd.

Mocht er toch sprake zijn van een vermeende inbreuk of wordt je beticht van een vermeende inbreuk op een IE recht dan kan DSG Legal je bijstaan in een procedure.

Incasso

Als jurist zet ik mij met daadkracht in om te zorgen dat jouw onbetaalde facturen alsnog betaald worden. Via denkbare juridische middelen om de debiteur alsnog tot betaling te bewegen dan wel indien het echt niet anders kan via een gerechtelijke procedure.

Reorganisatie/ organisatieveranderingen

Als ondernemer maak je (strategische/operationele) keuzes voor je bedrijf. Deze keuzes kunnen onder andere zien op jouw bedrijfsvoering, personeel of organisatie-indeling. DSG Legal kan met jou meedenken over deze keuzes en daarbij op kritische en constructieve wijze meedenken, en vooral kijken naar de juridische kant.

Vanwege mijn ruime ervaring op het gebied van reorganisaties en organisatieveranderingen, al dan niet met personele gevolgen, herken en erken ik situaties waardoor ik op een adequate wijze jou als ondernemer kan adviseren en ondersteunen.
Ook kan ik de nodige acties om de reorganisatie/ organisatieveranderingen door te voeren in gang zetten, begeleiden en de voortgang bewaken middels een plan van aanpak en een plan van realisatie. Indien nodig kan ik worden ingezet als liaison richting de Medezeggenschap.

Medezeggenschap

Vanwege mijn jarenlange ervaring als adviseur Medezeggenschap heeft dit rechtsgebied voor mij geen geheimen meer. Voor een ondernemer die dient te voldoen aan de Wet op de Ondernemingraden (WOR) is het van belang om te weten wanneer je jouw Ondernemeringsraad (OR) om advies dan wel om instemming dient te vragen. Maar ook wanneer je dat niet hoeft te doen. DSG Legal kan vanwege haar expertise op dit gebied zowel ondernemers als OR’en bijstaan op het gebied van de medezeggenschap.

Ook kan DSG Legal workshops en trainingen organiseren op het gebied van de medezeggenschap.

Huurrecht

DSG Legal kan voor jou huurovereenkomsten opstellen en controleren. Ook kan DSG Legal je adviseren over de huidige huurovereenkomst(en) en inzicht krijgen in wat er in jouw huurovereenkomst staat en is afgesproken. Met name over termijnen, duur en opzegging van de huurovereenkomst, zodat je niet voor verassingen kan komen te staan.