Juridische kwaliteitszorg (compliant)

  • Wie komt er in een spagaat bij de keuze voor een bepaalde strategie door het management?
  • Hoe ga je nog goed functioneren in een middle managementfunctie als het vertrouwen er niet is?
  • En wat spreek je af binnen je onderneming over integriteit en gedrag?
  • Wie kijkt of de bedrijfsprocessen zijn beschreven en geprofessionaliseerd?
  • Is er een klachtenregeling opgesteld en zo ja, de besluitvorming binnen je organisatie is die geregeld?

Dat is vaak de kern van juridische kwaliteitszorg, oftewel compliant zijn, binnen een bedrijf. Deze vragen worden ook steeds meer van belang voor MKB bedrijven, nu wet- en regelgeving steeds meer verscherpt wordt. Op het gebied van Integriteit maar ook op financieel gebied wordt het je als ondernemer steeds lastiger gemaakt in jouw bedrijfsvoering, denk aan het openen van een bankrekening en bedragen overmaken. Maar het kan ook wat ernstiger zijn.

Signalen die markeren dat er iets niet goed gaat zijn vaak:

  • Het niet langer willen functioneren in de functie, zonder dat er ingegrepen wordt
  • Vertrouwenscrisis (MT en middle management)
  • Corrupt gedrag (fraude, vergunningen)
  • Ongewenste omgangsvormen – machtsmisbruik
  • Afwijken wet- en regelgeving (beleid)

Juridische kwaliteitszorg is dus niet enkel meer van belang voor de grotere, en vaak financiële, bedrijven maar ook voor het MKB. Als bedrijf kun je een aantal zaken voorkomen door zorg te dragen voor een zogenoemd Compliance Framework, dat wil zeggen je zorgt dat er beleid en protocollen komen waarin je een aantal zaken binnen jouw onderneming goed gaat regelen.

Arbeidszaken

Ook binnen het arbeidsrecht is het van belang dat je compliant bent als wetgever. Denk hierbij onder meer aan Integriteit, Arbeidsomstandigheden, Gedragscodes en Data en Privacy, evenals het zorgen voor een Vertrouwenspersoon (op afstand) en het hebben van een Klachtenregeling. Maar ook de waarden binnen jouw onderneming, gedrag, communicatie en cultuur evenals een veilige werkomgeving spelen een belangrijke rol.

Goed bestuur

De Corporate Governance Code bepaalt dat elk ondernemingsbestuur verantwoording dient af te leggen over de kwaliteit en werking van de interne beheersmaatregelen en het verkleinen of wegnemen van de gevolgen van eventuele risico’s met zich meebrengen. Als ondernemer dien je als het ware aan te tonen dat er sprake is van goed bestuur. Er is sprake van goed bestuur als de bedrijfsprocessen effectief en efficient zijn ingericht en de relevante wet- en regelgeving wordt nageleefd. Deze verantwoording leg je als het ware neer in de ‘in control statement’ van je bedrijf.

Hoe zorg je er nu voor dat Compliant een vaste plek binnen jouw bedrijfsvoering krijgt?

Dan ben je bij DSG Legal aan het juiste adres.

Ik zorg ervoor dat compliance en risicomanagement op overzichtelijke wijze de focus van het management krijgen, zodat op systematische wijze risico’s worden geïdentificeerd en geprioriteerd.

Als jurist en strategisch organisatieadviseur heb ik diverse functies binnen verschillende (overheid)organisaties bekleed waar compliance en governance een grote rol speelde. Ik weet dus hoe ik het gesprek kan voeren over integriteit, bedrijfsprocessen, kwaliteitszorg, cultuur en gedrag. Eveneens ben ik bekend met het opstellen van beleid op risicomanagement en het volgen van ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor jouw bedrijf waarbij focus binnen jouw onderneming wordt gecreëerd.

Hoe kun je met mij samenwerken?

COMPLIANCE FRAMEWORK

Voor een bedrijf is het van belang om een aantal zaken op het gebied van integer handelen in lijn met wet- en regelgeving goed georganiseerd te hebben.

Bij het inrichten van een compliance framework wordt het geheel van (bedrijfs- en juridische) risico’s geïdentificeerd en geprioriteerd. Beheersmaatregelen, wijzigingen en verbeteringen die worden doorgevoerd worden in kaart gebracht. Hierbij kun je denken aan het opstellen van protocollen en beleid. Richtlijnen voor cultuur, gedrag en communicatie. Klachtenregeling en democratische besluitvorming.

WORKSHOP/ SESSIE

Compliance en Risk op maat voor jouw bedrijf. Tijdens een inspirerende workshop of sessie wordt je op eenvoudige wijze wegwijs gemaakt in de wereld van Compliance en Risk. Na het volgen van deze workshop / sessie weet jij precies op welke aspecten jouw bedrijf verbetert kan worden en waar beleid en protocollen dienen te worden opgesteld.

Heb je eerst nog vragen, dat kan, neem gerust met mij contact op dan kijken wij samen wat ik voor jou kan betekenen.