Compliance en Risk voor MKB

  • Wie komt er in een spagaat bij de keuze voor een bepaalde strategie door het management?
  • Hoe ga je nog goed functioneren in een middle managementfunctie als het vertrouwen er niet is?
  • En wat spreek je af binnen je onderneming over integriteit en gedrag?

Dat is vaak de kern van Compliance en Risk binnen een bedrijf. Deze vragen worden ook steeds meer van belang voor MKB bedrijven, nu wet- en regelgeving steeds meer verscherpt wordt. Op het gebied van Integriteit maar ook op financieel gebied wordt het je als ondernemer steeds lastiger gemaakt in jouw bedrijfsvoering, denk aan het openen van een bankrekening en bedragen overmaken. Maar het kan ook wat ernstiger zijn.

Signalen die markeren dat er iets niet goed gaat zijn vaak:

  • Het niet langer willen functioneren in de functie, zonder dat er ingegrepen wordt
  • Vertrouwenscrisis (MT en middle management)
  • Corrupt gedrag (fraude, vergunningen)
  • Ongewenste omgangsvormen – machtsmisbruik
  • Afwijken wet- en regelgeving (beleid)

Compliance en Risk zijn dus niet enkel meer van belang voor de grotere, en vaak financiële, bedrijven maar ook voor het MKB. Als bedrijf kun je een aantal zaken voorkomen door zorg te dragen voor een Compliance Framework, dat wil zeggen je zorgt dat er beleid en protocollen komen waarin je een aantal zaken binnen jouw onderneming goed gaat regelen.

Denk hierbij onder meer aan Integriteit, Arbeidsomstandigheden, Gedragscodes en Data en Privacy evenals het zorgen voor een Vertrouwenspersoon (op afstand). Maar ook de waarden binnen jouw onderneming, gedrag, communicatie en cultuur evenals een veilige werkomgeving spelen een belangrijke rol. En niet te vergeten Risicomanagement, zorgen dat voor jouw bedrijf risicovolle factoren inzichtelijk worden gemaakt en dat er beheersmaatregelen worden gewaarborgd. Dat vraagt nogal wat om dit alles in kaart te brengen.

Dan ben je bij DSG Legal aan het juiste adres.

Ik zorg ervoor dat compliance en risicomanagement op overzichtelijke wijze de focus van het management krijgen, zodat op systematische wijze risico’s worden geïdentificeerd en geprioriteerd.

Als jurist en organisatieadviseur heb ik diverse functies binnen verschillende organisaties bekleed waar compliance en governance een grote rol speelde. Ik weet dus hoe ik het gesprek kan voeren over integriteit, cultuur en gedrag. Eveneens ben ik bekend met het opstellen van beleid op risicomanagement, ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving voor jouw bedrijf kan volgen en de focus binnen jouw onderneming kan creëren.

Waarvoor kun je mij inschakelen?

  • Compliance framework Het geheel van (bedrijfs- en juridische) risico’s worden geïdentificeerd en geprioriteerd. Beheersmaatregelen worden in kaart gebracht en beleid wordt gemaakt. Richtlijnen voor cultuur, gedrag en communicatie worden opgesteld. Democratische besluitvorming wordt bewerkstelligd.
  • Workshop / voorlichtingssessie Compliance en Risk (op maat). Tijdens een inspirerende workshop of sessie wordt u op eenvoudige wijze wegwijs gemaakt in de wereld van Compliance en Risk.